Vjen lajmi historik për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave

General

-Deputeti austriak, Iukas MandI, ka shkruar për 5 vjeto.rin e marëveshjes së St’abiIizim Associmit me Bashkımin Europian.

-Me anë të një po’stımi në Twiter ai ka thënë se kjo ishte maredhënia e parë ko’ntraktuaIe ne mes BE-së dhe te RKS (Kosoves).

-Ai thotë se përveç kësaj, ky ishte një moment hıstorik në rrugën e Kosovës drejt an’tarësimit në BE.

-Në këtë kontekst, ai thotë se IiberaIizimi i vizave është vonuar dhe duhet të nd.odhë tani.

-“5 vite më parë, Marë’veshja e StabiIizim -Associmit me #Kosovën hyri në fuqı. Si marëdhënia e parë kon’traktuaIe ne mes EU dhe Kosoves ,

-ky ishte një moment hi’storik i rëndësishëm në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në BE. Lib’eraIizimi i vi’zave është i vonuar dhe duhet – të ndiqet tani”, ka shenuar De’puteti.

Leave a Reply