Ngjarje makaber në Kosovë, burri nga Prizreni ia drejton kaIIashin gruas në prani të fëmijëve dhe kercenon me

General

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e parab urgimit prej 30 ditëve për B.A. i cili dy shohet se ka kër cënuar bashkëshorten e tij me v rasje, raporton Express

Në njoftimin e Gjykatës është bërë e ditur se rasti ka ndodhur më 12 shtator. I dy shuari është ngarkuar me veprat pen ale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i a rmëve” dhe “k anosja”.

“Gjykata me rastin e caktimit të parabur gimit ndaj të pand ehurit ka vlerësuar se ekz istojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së parabu rgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar:

– Se deri më datë 13 shtator, i pand ehuri B.A., ka mbajtur në pronësi dhe në posedim a rmën – pu shkë automatike AK-47, së bashku me 82 fishek, në kundërshtim me Ligjin e zbatueshëm për ar mët,

– Gjithashtu i pa ndehuri B.A., me datë 12 shtator në orët e mbrëmjes, në shtëpinë e tij, seriozisht e ka nos vik timën e ndjeshme – bashkëshorten e tij, në prezencën e fëmijëve, në atë mënyrë që ar mën

– p ushkë automatike AK -4 7, ia drejton të dëmtuarës duke i thënë “të vr as”, me ç ‘rast tek e dëmtuara shkakton fr ikë dhe a nkth”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Tutje, Gjykata ka bërë të ditur me caktimin e parabu rgimit është marrë parasysh pesha e veprës panel si dhe mënyrat e rrethanat në të cilat d yshohet se është kryer vepra penale.

“Me rastin e caktimit të parab urgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e veprës penale, si dhe mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra penale, ku i pan dehuri në kundërshtim me ligjin posedon a rmë, dhe ka nos të dëmtuarën – bashkëshorten e tij në prani edhe të fëmijëve të tyre, atëherë me lënien në liri të të pa ndehurit ekziston rreziku se i njëjti mund të përfundoj veprën penale për të cilën është kan osur, ose mund të përsërisë të njëjtën vepër penale”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Leave a Reply